Polityka anulowania

Polityka anulowania, prawo do anulowania i konsekwencje anulowania, wyjątki od prawa do anulowania

(1)Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniej rzeczy. Bieg terminu rozpoczyna się jednak dopiero wtedy, gdy umowa sprzedaży stała się dla Państwa wiążąca poprzez zatwierdzenie przez Państwa zakupionej rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: ARUS (ARUS Vertriebs GmbH, Waldstraße 11c, 85649 Brunnthal, Niemcy, support@riwi-buildit.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie może być złożone poprzez sam zwrot towaru.

(2)W wyniku skutecznego odstąpienia od umowy, wykonane usługi podlegają zwrotowi. Zwrot ceny zakupu nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru przez odpowiedzialny magazyn ARUS. Adres właściwego magazynu znajduje się na etykiecie wysyłkowej Państwa paczki (adres nadawcy). Koszty przesyłki zwrotnej ponosi konsument.

(3)Spłata dokonywana jest za pomocą środka płatniczego użytego przez konsumenta w pierwotnej transakcji lub na rachunek bankowy podany przez konsumenta w momencie wypłaty.

(4)Towar musi być zwrócony w stanie nieużywanym, nadającym się do ponownego użycia i tylko w oryginalnym opakowaniu. Towar nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku towarów z takim zużyciem zostanie naliczona odpowiednia opłata za zmniejszenie wartości. To samo dotyczy sytuacji, gdy w momencie zwrotu towaru brakuje akcesoriów lub części.

(5)Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów zawieranych na odległość, których przedmiotem jest dostawa towarów wykonanych na zamówienie lub towarów wyraźnie dostosowanych do osobistych potrzeb lub takich, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu.

(6)Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów, które są dostarczane w stanie zapieczętowanym i nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, pod warunkiem, że ich plomba została usunięta po dostarczeniu (np. zabawki piankowe, słuchawki).

(7)Ponadto prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów, które zostały już wykorzystane przez klienta i po użyciu nie nadają się już do użytku.