Ogólne zasady i warunki

"ARUS Vertriebs GmbH" Ogólne zasady i warunki:

zmieniony 21.02.2023 r.

 

Partner umowny:

ARUS Vertriebs GmbH - zwanej dalej w skrócie "ARUS".

Waldstraße 11c, 85649 Brunnthal, Niemcy

Email: support@riwi-buildit.com

Dyrektor Zarządzający: Eszter Horvath

Nr rejestru firmy.: HRB 270810

Sąd Wojewódzki: München, Niemcy

Nr UID.: DE339516338

 

Ogólne warunki handlowe i dostawy (OWU) z http://www.riwi-buildit.com

 

§1 Zakres pomiędzy ARUS i

(1)konsument

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który nie może być przypisany jej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.

(2)przedsiębiorca

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w wykonaniu swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

 

§2 Proces zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia

(1)Umieść w koszyku produkty, które chcesz kupić. W procesie płatności wybierz metodę płatności i podaj swoje dane do zapłaty. Przed wysłaniem zamówienia sprawdź jego poprawność i potwierdź zamówienie oraz akceptację OWU, klikając przycisk "KUP TERAZ". W ten sposób przekazujesz nam swoje zamówienie, które stanowi dla nas wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

(2)Elektroniczne potwierdzenie otrzymania zamówienia: Po złożeniu przez Państwa zamówienia w firmie ARUS, pojawi się automatycznie wygenerowana strona potwierdzenia zamówienia, potwierdzająca, że otrzymaliśmy Państwa zamówienie i wymieniająca jego szczegóły. Nie jest to jednak jeszcze przyjęcie zamówienia, a jedynie poinformowanie Państwa, że otrzymaliśmy zamówienie. W przypadku, gdy coś jest nieprawidłowe lub chcą Państwo anulować zamówienie, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas na adres support@riwi-buildit.com.

(3)Twoje zamówienie będzie u nas przechowywane. W przypadku utraty danych zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Z przyjemnością prześlemy Ci kopię danych dotyczących Twojego zamówienia.

 

§3 Przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy

(1)Automatyczne potwierdzenie zamówienia i otrzymanie Twojej płatności nie potwierdza, że akceptujemy złożone przez Ciebie zamówienie. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie przyjąć lub odrzucić Twojego zamówienia, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany, a my niezwłocznie zwrócimy Ci zapłaconą kwotę.

 

§4 Płatność, ceny, faktura

(1)Płatność za produkty odbywa się

przez PayPal: PayPal to usługa płatności online, która umożliwia bezpieczne, łatwe i szybkie płacenie - i to bezpłatnie. Jeśli wybrałeś PayPal, po wysłaniu zamówienia przekierujemy Cię bezpośrednio na strony PayPal. Tam możesz zalogować się za pomocą swoich danych dostępowych PayPal lub założyć nowe konto. (Rejestracja i dalsze informacje na stronie http://www.paypal.com.) Jeśli odbierzesz przedmioty, za które zapłacono za pomocą PayPal, Twoje konto PayPal zostanie automatycznie zasilone.

(2) Nasze ceny podane są w euro i są cenami końcowymi plus koszty wysyłki. Ceny zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia cen w przypadku podwyższenia podatku VAT. Obowiązują ceny w momencie składania zamówienia. Błędy wykluczone!

(3)Nie udzielamy żadnych rabatów na nasze wysokiej jakości produkty.

(4)Dostarczenie faktury:

Klient musi upewnić się po stronie odbiorcy, że wszystkie elektroniczne dostawy faktur drogą elektroniczną od ARUS Vertriebs GmbH mogą zostać prawidłowo dostarczone na adres e-mail podany przez klienta i musi odpowiednio dostosować urządzenia techniczne, takie jak programy filtrujące lub firewalle. Wszelkie automatyczne elektroniczne listy z odpowiedziami do ARUS Vertriebs GmbH (absentee note) nie mogą być brane pod uwagę i nie stanowią przeszkody dla ważnego doręczenia.

(5)W przypadku nieprzyjęcia towaru klient zobowiązuje się do zwrotu firmie ARUS w całości wszystkich poniesionych kosztów, takich jak koszty pocztowe, koszty administracyjne itp. Za każdą przesyłkę zostanie pobrana opłata w wysokości minimum 25 euro.

(6)Opłaty za upomnienia będą naliczane w wysokości 5€ za upomnienie. W przypadku zwłoki w zapłacie przez klienta, ARUS ma prawo naliczyć klientowi odsetki za zwłokę w wysokości 12% w skali roku od zaległej kwoty, jak również wszystkie koszty upomnień i windykacji niezbędne do właściwego ściągnięcia należności. Możliwość dochodzenia dalszych szkód pozostaje przez to nienaruszona.

 

§5 Zachowanie tytułu

(1)W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie oraz większych ilości wymagana jest zaliczka w wysokości 100%. Do momentu dokonania pełnej zapłaty towar pozostaje własnością firmy ARUS.

 

§6 Koszty dostawy i wysyłki, czas wysyłki, okres trwałości produktu

(1)Nasze produkty są dostarczane w UE paczką pocztową przez firmę DPD. Uważamy, że ci dostawcy przesyłek są bardzo wiarygodni. Towar jest ubezpieczony na wartość towaru z wyłączeniem kosztów dostawy. Towary są dostarczane na własne ryzyko. Koszty wysyłki są wyświetlane w kasie. O specjalne metody wysyłki prosimy pytać na stronie support@riwi-buildit.com.

(2)W przypadku dostaw poza UE stosuje się Incoterms 2000 zgodnie z klauzulami dostawy wydanymi przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), przy czym ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru nie jest przejmowane przez ARUS, jeśli towar nie został ubezpieczony u przewoźnika lub jeśli to ubezpieczenie nie ma zastosowania. Klient ponosi wszelkie koszty i ryzyko wynikające z dostarczenia towaru do żądanego przez niego miejsca przeznaczenia.

(3) Terminy wysyłki zależą od otrzymania płatności. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie szczegóły dotyczące wysyłki lub dostawy produktu są jedynie przewidywanymi szczegółami i przybliżonymi wytycznymi. Nie stanowią one wiążących lub gwarantowanych terminów wysyłki lub dostawy.

(4) Produkty wykonane z bloków pianki ciętej mogą nieznacznie różnić się wielkością, wagą i kolorem, ale jest to do zaakceptowania przez klienta. Produkty piankowe są dostarczane skompresowane i po wstępnym rozpakowaniu rozszerzają się do pierwotnego rozmiaru. Proces ten może trwać do 72 godzin. Jeśli w tym czasie pianka nie rozszerzy się w 100%, pomóc może wilgoć (np. para z żelazka). Gwarantujemy 90% rewizji oryginalnego lub podanego rozmiaru.
 

§7 Gwarancja i poręczenia

(1)Ustawowy okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się od daty dostawy, czyli otrzymania rzeczy przez kupującego. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt na adres support@riwi-buildit.com.

(2)ARUS usunie wszelkie wady zgłoszone przez Państwa według własnego uznania i na własny koszt poprzez dostarczenie nowych części. Inne roszczenia, w szczególności o odszkodowanie, wobec firmy ARUS są wykluczone.

(3)Roszczenia z tytułu naszej gwarancji istnieją tylko wtedy, gdy produkt nie wykazuje uszkodzeń lub oznak zużycia spowodowanych użytkowaniem odbiegającym od normalnego przeznaczenia lub specyfikacji firmy ARUS (zgodnie z instrukcją obsługi), w szczególności nie występują typowe dla towaru, naturalne lub normalne oznaki zużycia, uszkodzenia spowodowane przez spiczaste, ostro zakończone lub gorące przedmioty, uszkodzenia spowodowane przez stojącą wilgoć, umyślne zniszczenie lub niewłaściwe traktowanie przez np. nieprawidłowe środki czyszczące. Uprawnienia z tytułu naszej gwarancji trwają 1 rok i rozpoczynają się od daty dostawy, tj. otrzymania rzeczy przez kupującego.

(4)Roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez przekazanie lub zwrot produktu do firmy ARUS. Prosimy o wcześniejszy kontakt na adres support@riwi-buildit.com w celu omówienia roszczeń gwarancyjnych. W uzasadnionych przypadkach gwarancyjnych ponosimy koszty wysyłki i zwrotu. Warunkiem zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego jest przedstawienie oryginalnej faktury z datą zakupu. Niniejsza gwarancja obowiązuje w zakresie i na warunkach podanych powyżej.
 

§8 Polityka anulowania, prawo do anulowania i konsekwencje anulowania, wyjątki od prawa do anulowania

Polityka anulowania

Konsumentom przysługuje czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę ARUS (ARUS Vertriebs GmbH, Waldstraße 11c, 85649 Brunnthal, Niemcy, support@lulu-belle.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

O ile strony nie uzgodniły inaczej, prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:
Umowy dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie.

 

§9 Ograniczenie odpowiedzialności, szkoda w przesyłce, prawo zwrotu

(1)Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia oraz za niewykonanie umowy z przyczyn od nas niezależnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie telekomunikacyjne i wirusy. Ze względu na specyfikę Internetu nie możemy zagwarantować, że strona będzie dostępna bez przerwy, a transmisje będą wolne od błędów.

(2)Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niepowodzenia zleconego dostawcy usług spedycyjnych. W przypadku konsumentów ryzyko przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru dostawcy usług spedycyjnych. W wyjątkowych przypadkach nieostrożnego obchodzenia się z przesyłką przez przewoźnika, prosimy o natychmiastową reklamację u kierowcy. Prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas w przypadku zagubienia lub uszkodzenia zamówienia. Należy zachować dowód dostawy i wszystkie opakowania.

(3)Roszczenia z tytułu wad nie istnieją w przypadku jedynie nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku jedynie nieznacznej utraty użyteczności, w przypadku naturalnego zużycia, jak również w przypadku szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z produktem lub w wyniku innych wpływów zewnętrznych.

§10 Informacja o ochronie danych osobowych

(1)Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji zamówień, utrzymywania relacji z klientami oraz w ramach naszych działań reklamowych. W tym kontekście przekazujemy również dane osobom trzecim, np. firmom dostawczym, jeśli jest to konieczne.

(2)Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Zwracamy uwagę, że do Google Analytics na tej stronie internetowej został dodany kod "anonymizeIp", aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

§11 Prawo autorskie, własność intelektualna

(1)Strona internetowa oraz treści, loga, grafiki i obrazy stworzone przez firmę ARUS podlegają węgierskiemu prawu autorskiemu i stanowią własność intelektualną firmy ARUS. Zawartość tej strony nie może być wykorzystywana, sprzedawana, reprodukowana ani edytowana. Każdy rodzaj wykorzystania wymaga pisemnej zgody twórcy.

 

§12 Zmiany w warunkach sprzedaży

(1)Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian na naszej stronie internetowej, w regulaminie i warunkach. Do zamówienia stosuje się OWU obowiązujące w momencie składania zamówienia.

§13 Język umowy

(1)Językiem umowy jest język niemiecki lub angielski.

 

§14 Klauzula rozdzielności

(1)Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne, bezskuteczne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.